Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
0966-108-301
viendaotaoyduochanoi@gmail.com

Thẻ: vb2 phục hồi chức năng

“Sâu y lý – giàu y đức – giỏi y thuật”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 – 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01của Bộ trư ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ…
Read more

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Hệ vb2 cao đẳng phục hồi chức năng học 18-20 tháng. Chỉ học tối hoặc cuối tuần ngoài giờ hành chính. Cấp bằng chính quy.

error: Content is protected !!