CHÂM CỨU – CẤY CHỈ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG  TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG HỆ NGẮN  HẠN NĂM 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề án tuyển…
Read more