CHỨNG CHỈ VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VIỆN ĐÀO TẠO Y DƯỢC HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGẮN HẠN NĂM 2021 Trường Cao đẳng Y dược cộng đồng thông báo tuyển sinh lớp Vật lí trị liệu – PHCN như sau: STT Tên ngành đào tạo Học phí Hệ đào tạo 1 Vật lí trị…
Read more