LỚP HỌC TIÊM TRUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ

Khóa học tiêm truyền cấp chứng chỉ, 1 tháng học lý thuyết và thực hành trên mô hình, 2 tháng vào viện tiêm truyền cho bệnh nhân.