Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
0966-108-301
viendaotaoyduochanoi@gmail.com

Danh mục: TIN TỨC

“Sâu y lý – giàu y đức – giỏi y thuật”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 – 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01của Bộ trư ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ…
Read more

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Hệ vb2 cao đẳng phục hồi chức năng học 18-20 tháng. Chỉ học tối hoặc cuối tuần ngoài giờ hành chính. Cấp bằng chính quy.

NGÀNH DƯỢC

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG  TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG HỆ VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG NĂM 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng…
Read more

khoá học đông y

THĂM KHÁM PHỤ KHOA

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ NGẮN HẠN THỰC HÀNH THĂM KHÁM PHỤ KHOA NĂM 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề…
Read more

khoá học đông y

CHỨNG CHỈ XOA BÓP BẤM HUYỆT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG  TUYỂN SINH KHOÁ HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề án tuyển sinh của…
Read more

error: Content is protected !!